25 mája 2024

Plán Q-CONNECT®, ktorý zanechá stopu pre ďalšiu generáciu

Q-CONSCIOUS je názov pre cestu k trvalej udržateľnosti Q-CONNECT®, európskej značky, ktorá je najlepšou voľbou pre vaše kvalitné kancelárske produkty. Naša pozícia vedúcej spoločnosti nám dáva príležitosť, ale aj zodpovednosť robiť dobro pre planétu a pomáhať ju zachovať pre budúce generácie. Táto webová stránka vás informuje o našich úspechoch a ukazuje vám naše plány stať sa spravodlivým a uvedomelým spoločníkom pre vaše udržateľné pracovisko.

NAŠE 3 PILIERE UDRŽATEĽNOSTI

AKO MÔŽU NAŠI VÁŽENÍ ĽUDIA POSKYTOVAŤ ZMYSLUPLNÉ PRODUKTY, ABY SME VYBUDOVALI LEPŠIU PLANÉTU?

Q-CONNECT® verí, že udržateľnosť musí zohrávať ústrednú úlohu v celom našom hodnotovom reťazci, nielen v jeho častiach. Každé dlhodobé riešenie smerom k udržateľnejšej budúcnosti musí tieto prvky kombinovať, aby bolo efektívne a komplexné. Chceme dokázať, že ekonomika a ekológia sú skvelými partnermi pre lepšiu planétu.

Pri vytváraní nášho plánu sme vychádzali z cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, aby sme sa uistili, že zostaneme na správnej ceste.

  • SÚSTREDÍME SA NA NAŠE AKTUÁLNE ÚSPECHY, AKO AJ NAŠE CIELE V NADCHÁDZAJÚCICH ROKOCH, OKOLO 3 CENTRÁLNYCH KONCEPCIÍ

  • SÚSTREDÍME SA NA NAŠE AKTUÁLNE ÚSPECHY, AKO AJ NAŠE CIELE V NADCHÁDZAJÚCICH ROKOCH, OKOLO 3 CENTRÁLNYCH KONCEPCIÍ

A. NAŠI CTENÍ ĽUDIA

Ľudia sú hybnou silou každého podnikania, vrátane nášho. To, čo robíme, by sme nemohli robiť bez oddanosti a talentu ľudí, ktorí pomáhajú poskytovať naše kvalitné produkty za najlepšiu cenu.

B. POSKYTOVANIE ZMYSLUPLNÝCH PRODUKTOV

Náš úspech je priamo spojený s produktami, ktoré poskytujeme. V posledných rokoch bola kvalita a ceny doplnené o udržateľnosť na zozname požiadaviek zákazníkov.

C. PRE LEPŠIU PLANÉTU

Nakoniec je tu jedna vec, ktorú všetci zdieľame: planétu, na ktorej žijeme. Ak chceme zanechať obývateľnú a prosperujúcu planétu pre ďalšie generácie, musíme konať hneď. Dohodli sme sa na ambicióznom časovom pláne s ďalekosiahlymi cieľmi pre naše priestory a priestory našich dodávateľov.

CHARTA Q-CONNECT® PRE NAŠU EKOLOGICKÚ A SOCIÁLNU ZODPOVEDNOSŤ

Už 25 rokov je značka Q-CONNECT® európskou značkou pre cenovo dostupné a spoľahlivé kancelárske produkty. Neustále sa snažíme, aby bol pracovný deň našich zákazníkov čo najproduktívnejší a najpohodlnejší. To tiež znamená, že sa musíme prispôsobiť novým požiadavkám, meniacemu sa pracovnému prostrediu a vývoju v našej spoločnosti.

Túto chartu Q-CONNECT® sme vypracovali ako smernicu na našej ceste k ekologickej a sociálnej zodpovednosti. Tento dokument vám ukazuje naše míľniky a naše plány do budúcnosti stať sa férovou a uvedomelou značkou.

Jan Van Belleghem,
Výkonný riaditeľ Q-CONNECT®

„Premena našich 3 700 produktov značky Q-CONNECT® na ekologicky zodpovedný sortiment je pretrvávajúci proces, ktorý sme začali pred 10 rokmi. Na základe filozofie Redukovať – Opätovne použiť – Recyklovať sme zmenili náš sortiment rôznymi spôsobmi. Naším konečným cieľom je stať sa udržateľnou značkou kancelárskych potrieb a odviesť spravodlivý podiel práce, aby sme pomohli zachovať túto planétu pre budúce generácie. Vytvorili sme túto chartu ekologickej a sociálnej zodpovednosti, aby ste si mohli prečítať, ako presne to plánujeme dosiahnuť.“

NAŠE HODNOTY

Chcete sa dozvedieť viac o našom sortimente Q-Conscious?

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázky týkajúce sa nášho sortimentu výrobkov Q-CONSCIOUS alebo nášho prístupu k udržateľnosti? Pošlite nám e-mail alebo vyplňte tento formulár.