22 července 2024

C. PRO LEPŠÍ PLANETU

PLANETA – nejdůležitější věc, kterou všichni sdílíme a společně na ní žijeme. Chceme-li zanechat příštím generacím planetu, kde bude možné žít a která bude prosperovat, musíme jednat hned. Stanovili jsme si ambiciózní cíle, které chceme splnit v krátkém časovém úseku v oblasti prostorů, ve kterých podnikáme my, ale i naši dodavatelé.

NAŠE AMBICE

Do budoucna se snažíme vybírat a využívat pro naše kanceláře a sklady nejlepší formy obnovitelné/ekologické energie.

CO UŽ DĚLÁME:

  • Prostřednictvím členství v Amfori poskytujeme našim dodavatelům nástroj, který analyzuje rizika související s postupy řízení jejich závodu, a to v 8 oblastech ekologického chování. Od spotřeby energie a skleníkových plynů až po nakládání s chemickými látkami.

  • Naše členství v Amfori umožňuje neustálé zlepšování například v těchto oblastech: materiály, mapování a analýza dodavatelského řetězce, kvalita práce a sledování pokroku.

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDG)

SDG 14: ŽIVOT POD VODOU

Your Subtitle Goes Here
;

Šetrně a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj.

PROČ SDG 14?

Život na souši a pod vodou jsou spolu neoddělitelně spjaty. Oceány jsou plné plastů vyrobených a odhozených na pevnině. Vodní cesty potřebujeme v dobrém stavu pro udržitelné a dlouhodobé lesní hospodaření, zdravé ekosystémy, ale i pro boj proti degradaci půdy a ztrátě biologické rozmanitosti. Jako značka, která prodává různé druhy kvalitních kancelářských potřeb, se chceme zaměřit na naši výrobu a vybízet naše dodavatele, aby volili ekologičtější varianty.

POČÁTEČNÍ CÍLE SPOLEČNOSTI Q-CONNECT®

  • Začali jsme vybízet naše dodavatele, aby svou výrobu učinili udržitelnější, a to s pomocí nástroje pro sebehodnocení BEPI (Business Environmental Performance Initiative).

  • Používání nástroje BEPI pro sebehodnocení bude v budoucnu pro naše dodavatele povinné.

SDG 15: ŽIVOT NA SOUŠI

Your Subtitle Goes Here
;

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů. Udržitelně obhospodařovat lesy. Bojovat proti rozšiřování pouští. Zastavit a zvrátit degradaci půdy. Zastavit úbytek biologické rozmanitosti.

PROČ SDG 15?

Život na souši a pod vodou jsou spolu neoddělitelně spjaty. Oceány jsou plné plastů vyrobených a odhozených na pevnině. Čisté vodní cesty potřebujeme pro udržitelné a dlouhodobé lesní hospodaření, zdravé ekosystémy a pro boj proti degradaci půdy a ztrátě biologické rozmanitosti. Jako značka, která prodává různé druhy kvalitních kancelářských potřeb, se chceme zaměřit na naši výrobu a vybízet naše dodavatele, aby volili ekologičtější varianty.

Chcete se dozvědět více o naší řadě Q-Conscious?

KONTAKTUJTE NÁS

Máte nějaké dotazy k našemu sortimentu výrobků Q-CONSCIOUS nebo k našemu přístupu k udržitelnosti? Pošlete nám e-mail nebo vyplňte tento formulář.