17 dubna 2024

B. UDRŽITELNÉ PRODUKTY

Náš úspěch je přímo spojen s produkty, které poskytujeme. V posledních letech se na seznamu požadavků zákazníků vedle kvality a ceny objevuje také udržitelnost. Každá ambiciózní značka, která chce zanechat stopu a zůstat úspěšná, musí udržitelnost zohlednit při navrhování svých výrobků a obalů, i v rámci jejich výrobního procesu. Jako přední značka kancelářských potřeb je společnost Q-CONNECT® připravena na další krok na této cestě.

NAŠE AMBICE

Q-CONNECT® SI KLADE ZA CÍL BÝT SKUTEČNĚ UDRŽITELNOU EVROPSKOU ZNAČKOU KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB, ZE JMÉNA V OBLASTI VÝROBY, BALENÍ A PŘEPRAVY.

NAŠICH 7 KRITÉRIÍ Q-CONSCIOUS

Aby byl výrobek Q-CONNECT® považován za udržitelný a patřil do řady výrobků Q-CONSCIOUS, musí splňovat alespoň 1 ze 7 níže popsaných kritérií. Tato kritéria byla definována odbornou komisí složenou z vedoucích pracovníků zabývajících se společenskou odpovědností firmy ve spolupráci s hlavními nákupčími společnosti. Všechna kritéria jsou podložena fakty a certifikáty. Všechny výrobky pocházejí z výrobních závodů, které úspěšně prošly auditem BSCI nebo SMETA.

;

1. EKOZNAČKY (ECO-LABELS)

Your Subtitle Goes Here
3
Řada našich výrobků splňuje nejvyšší ekologické standardy, a proto byly oceněny některou z uznávaných ekoznaček. Tyto značky potvrzují, že výrobek je vyroben z vláken pocházejících z lesů vytěžených udržitelným způsobem, obsahuje vysoký podíl recyklovaných materiálů nebo je vyroben ekologickým způsobem, a je tedy šetrnější k životnímu prostředí.

Máte dotazy týkající se našeho sortimentu Q-CONSCIOUS?

;

2. POUŽITÍ NEJMÉNĚ 45 % RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ

Your Subtitle Goes Here
3
Vybízíme naše dodavatele, aby suroviny pro naše výrobky používali opakovaně. Výrobek je zařazen do sortimentu v případě, že výrobce prokáže, že obsahuje alespoň 45 % recyklovaných materiálů.

Máte dotazy týkající se našeho sortimentu Q-CONSCIOUS?

;

3. PŘECHOD Z PVC NA UDRŽITELNÝ PLAST

Your Subtitle Goes Here
3
Již více než 20 let jsme průkopníky používání polypropylenu nebo polyesteru místo běžně používaného PVC v některých kancelářských výrobcích. Důvodem je, že se PVC velmi obtížně recykluje a na skládce se téměř nerozpadá. Kromě toho jsou s ním spojeny i zdravotní problémy.

Máte dotazy týkající se našeho sortimentu Q-CONSCIOUS?

;

4. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ NEBO SNADNO RECYKLOVATELNÉ

Your Subtitle Goes Here
3

Do našeho udržitelného sortimentu patří biologicky rozložitelné výrobky z organických materiálů nebo výrobky navržené tak, aby je bylo možné po skončení životnosti snadno rozebrat a účinně recyklovat.

Máte dotazy týkající se našeho sortimentu Q-CONSCIOUS?

;

5. VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH PLASTŮ PŘI BALENÍ

Your Subtitle Goes Here
3

Samozřejmostí je vyřazení jednorázových plastů, které nejsou nezbytné pro dodání výrobků v neporušeném stavu koncovému uživateli.

Někdy však děláme něco navíc, abychom snížili množství plastových obalů. Právě pro tyto výrobky je v řadě Q-CONSCIOUS místo.

Máte dotazy týkající se našeho sortimentu Q-CONSCIOUS?

zero plastic box
;

6. PLNITELNÉ NEBO DOBÍJECÍ

Your Subtitle Goes Here
3
Nabídkou náhradních náplní nebo dílů prodlužujeme životnost našich výrobků - lze je použít vícekrát. Tím si zajišťují místo v udržitelném sortimentu.

Máte dotazy týkající se našeho sortimentu Q-CONSCIOUS?

;

7. ZÁRUKA 10 LET A VÍCE

Your Subtitle Goes Here
3

Pokud má produkt prodlouženou záruku a využitelnost nebo produkt pomáhá prodloužit využitelnost jiného produktu, je to známka kvality a dlouhodobé spolehlivosti.

Máte dotazy týkající se našeho sortimentu Q-CONSCIOUS?

zero plastic box

NÁŠ CÍL

2023
2027

 • 40% 40%

DO KONCE ROKU 2027 BUDE 80 % VÝROBKŮ Q-CONNECT® SPLŇOVAT ALESPOŇ 1 Z NAŠICH 5 KRITÉRIÍ Q-CONSCIOUS

CO UŽ DĚLÁME:

 • 1. ENVIRONMENTÁLNÍ OSVĚDČENÍ

  • Více než 240 výrobků z papíru je certifikováno ekologickou značkou, ako je FSC, PEFC nebo Ecolabel, což dokazuje, že byly získány ekologicky a sociálně odpovědným způsobem, nebo byly vyrobeny z recyklovaných vláken.
  • Více než 230 repasovaných tonerových kazet a baterií má certifikát Nordic Swan Ecolabel.Tyto výrobky splňují vysoká kritéria z hlediska zdravotní nezávadnosti,ekologičnosti a kvality.
 • 2. SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ PLASTŮ VE VÝROBCÍCH A OBALECH

  Od roku 2021 jsme 40 výrobků zcela zbavili plastu. U dalších 20 výrobků jsme množství plastu v obalech snížili na naprosté minimum.

 • 3. POUŽITÍ RECYKLOVANÝCH A RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ

  Více než 80 našich výrobků obsahujících plasty je vyrobeno z 20-80 % z recyklovaných a recyklovatelných materiálů.

 • 4. NAHRAZENÍ PVC EKOLOGIČTĚJŠÍMI PLASTY

  PVC je materiál, který se obtížně recykluje, na skládkách se rozkládá velmi pomalu a může být karcinogenní. Proto jsme začali PVC v našich výrobcích nahrazovat alternativními polymery. Dáváme zákazníkovi možnost zvolit si alternativní výrobek z plastů, které se snadněji recyklují, jako je PET nebo PP.

 • 5. OPAKOVANÉ POUŽITÍ

  Všechny naše tonerové kazety jsou repasované originály, kterým dáváme druhý život. Máme v nabídce pera z recyklovaných PET lahví. Samozřejmostí jsou náhradní náplně do nejoblíbenějších per.

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDG)

Q-CONNECT® si klade za cíl být skutečně udržitelnou evropskou firmou kancelářských potřeb, zejména v oblasti výroby, balení a přepravy.

CIELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 12: ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA

Your Subtitle Goes Here
;

Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům.

PROČ SDG 12?

Společnosti, které vyrábějí a prodávají výrobky, nesou velkou odpovědnost. Jejich obchodní rozhodnutí mají přímý dopad na tuto planetu, a to jak z hlediska výroby, tak z hlediska likvidace odpadu. Společnost Q-CONNECT® přijímá opatření ke snížení své ekologické stopy a chce jít i nadále příkladem vytvářením udržitelnějších výrobků a obalů. A tento závazek bereme velmi vážně.

AKČNÍ KROKY SPOLEČNOSTI Q-CONNECT®

 • Aby byl výrobek považován za udržitelný, definovali jsme normy, které musí splňovat. Řadu udržitelných výrobků jsme pojmenovali Q-CONSCIOUS. V rámci celoevropské kampaně distribuujeme vzorky mezi zákazníky, aby si produkty vyzkoušeli.

 • Řada Q-CONSCIOUS hraje hlavní roli na naší cestě k udržitelnosti směrem k našim zákazníkům.

2024

 • 65% 65%
 • 80% 80%

CIELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 13: OBLAST KLIMATU A JEHO ZMĚN

Your Subtitle Goes Here
;
Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům.

PROČ SDG 13?

V boji proti změně klimatu a jejím ničivým dopadům je třeba urychleně jednat. Proto se zaměříme na zcela konkrétní a specifické změny, které můžeme provést v našem hodnotovém řetězci a které budou mít dlouhodobý pozitivní vliv na naši planetu.

AKČNÍ KROKY SPOLEČNOSTI Q-CONNECT®

 • Chceme snížit množství jednorázových plastů v obalech, používat obaly
  co nejudržitelnějším způsobem a snížit naši ekologickou stopu tím, že budeme využívat „onshoring“ tam,
  kde to bude možné.
 • 80 % všech výrobků Q-CONNECT® bude součástí sortimentu udržitelných výrobků Q-CONSCIOUS (viz. SDG č. 12).

Q-CONSCIOUS RŮST SORTIMENTU

Chcete se dozvědět více o naší řadě Q-Conscious?

KONTAKTUJTE NÁS

Máte nějaké dotazy k našemu sortimentu výrobků Q-CONSCIOUS nebo k našemu přístupu k udržitelnosti? Pošlete nám e-mail nebo vyplňte tento formulář.